Főoldal

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!


-869Napok 00Órák -45Percek -27Másodpercek

A nevelési-oktatási intézmények alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában meghatározott tevékenységéhez szükséges az oktatásért felelős miniszter által közzétett kötelező felszereléseinek jegyzéke az alábbi linken található meg:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/az_oktatasert_felelos_miniszter_altal_jovahagyott_felszerelesjegyzek


 

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv (a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekre vonatkozó a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend) 2. fejezetének („Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások”) kiegészítése szerint szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.A szokásos módon szeptemberben tartandó szülői értekezletek halasztásra kerülnek; a tanév rendjéről, az osztályra vonatkozó tudnivalókról az osztályfőnökök a digitális oktatás során bevált felületeken adnak tájékoztatást.Ezúton arra kérem Önöket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az első napon a gyermekekkel hazaküldött tájékoztató levélben leírtak szerint legyenek szívesek eljárni. Amennyiben a levelet nem kapták kézhez, kérem jelezzék az osztályfőnököknél.Tájékoztatom Önöket, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak alapján „a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.”

Együttműködésükben bízva tisztelettel:

Udvardyné Kovács Annamária

Intézményvezető

Bogád, 2020. 09. 10.


 

SKM_C22720083115340 SKM_C22720083115350
Tisztelt Szülők!

Az ideiglenes iskolabusz menetrendet az alábbi linken érhető el:

http://berzen-bogad.sulinet.hu/wp-content/uploads/2013/10/Iskolabusz-20-21.xlsx


Tisztelt Szülők!
Tanévnyitó ünnepélyünk szeptember 1-én 8 órakor kerül megrendezésre,az alsó tagozatos épület mellett. Megjelenés ünneplő ruhában,amelyet a műsor után át lehet váltani. A második órától a negyedik óráig osztályfőnöki órákat tartunk,az 5-6. órák órarend szerint folynak tovább. Ezen a napon kerülnek kiosztásra a tankönyvek, a gyerekek tolltartót, üres táskát, órarendet, jegyzetfüzetet hozzanak magukkal. A tanulószobai benntartózkodás alóli mentességről szóló nyomtatványt is ekkor kapják kézhez, ezt a tervezhetőség miatt másnapra kitöltve kérjük visszahozni. Erre a napra felügyeletet biztosítunk a felső tagozatos tanulók számára, kérjük Önöket,írásban jelezzék,meddig maradna gyermekük az iskolában. Az alsó tagozaton a napközi a szokásos módon működik. Rossz idő esetén a műsor iskolarádión keresztül történik, ebben az esetben csak a gyerekek tartózkodhatnak a tantermekben.
Tisztelettel: Udvardyné Kovács Annamária

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, amennyiben postai sárga csekken fizették be gyermekük étkezését, akkor a csekk bizonylatát beszkennelve, vagy lefényképezve szíveskedjenek elküldeni a penzugy@bogadihivatal.hu e-mail címre.
Együttműködésüket előre is köszönjük.
Kedves Szülők!

Aki nem tudta elintézni a Hatósági Bizonyítványt a családi pótlék folyósításáról, kérem, az alábbi dokumentumot töltsék ki, és juttassák el az iskolába július 27-31-ig ( péntek) a délelőtt folyamán SZEMÉLYESEN. Az étkezési igényt a bogadetkezes@gmail.com-on kell jelezni!

Az új számlázási rendszer gördülékeny elindítása miatt, kérem a határidők pontos betartását!

nyilatkozat_ingyenes_kedvezményes_menza (1)


 

Tisztelt Szülők!
2020.06.18-án évzáró helyett csak bizonyítvány osztás lesz. Ettől függetlenül a gyerekek ünneplő ruhába jöjjenek. Az osztályok nem egy időben kapják meg a bizonyítványt. Az alábbiak szerint jöjjenek a gyerekek:
16:30 1.osztály, 2. osztály, 5. osztály, 6. osztály.
17:30 3. osztály, 4.osztály, 7. osztály, 8. osztály.
Az osztályteremben CSAK a tanulók és az osztályfőnökök tartózkodhatnak. Kérjük a szülőket, hogy a szabadban várakozzanak.
Tisztelettel: az iskola tantestülete

 


Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Tájékoztatás a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásról


Tisztelt Szülők!

Kérjük ha lehetőségük van rá, adójuk 1%-val támogassák iskolánk Berze alapítványát. (Adószám: 18313912-1- 02)

Az Önök támogatásából tudjuk finanszírozni versenyek jutalmazását, kiránduláshoz hozzájárulást, kulturális programok, rendezvények megvalósítását.

Köszönettel Krasznainé Sajnovics Veronika ( kuratórium elnöke)

 


Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Módosul a tavaszi szünet hossza. Az utolsó tanítási nap 2020.04.08-án lesz. A digitális munkát 2020.04.20-án fogjuk folytatni.


Kedves Szülők, kedves Gyerekek!

Kérek mindenkit, hogy olvassa el az alább csatolt leírást. Leírom ,hogy milyen hibát látok a google classroomban.

Köszönettel:

Szűcs András

A dokumentum ITT érhető el

SKM_C22720031618250-page-001

 

Szülői tájékoztató 3.

20200314 Hirdetmény_Iskola_Étkeztetés

 Elektronikus napló elérés : https://klik027324001.e-kreta.hu/

Felhívás!

Kérjük a kedves szülőket, dolgozó családtagjaikat, volt tanítványainkat, akinek lehetősége

van, adója 1 %-ával támogassa az iskola Berze Alapítványát, ezáltal is segítve, hogy minél

több gyermeket tudjunk támogatni, jutalmazni (versenyek nevezési díjának támogatása, kirándulás, színházbérlet vásárlása, egyéb rendezvények támogatása) , hiszen az alapítvány elsősorban ezzel a céllal

jött létre.

Adószám: 18313912-1- 02

Köszönjük szépen!