Beiratkozás 2015

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015.április 16-án (csütörtök) 8.00-19.00 óráig,

2015.április 17-én (péntek) 8.00–18.00 óráig

Tanköteles (azaz 2009. augusztus 31-ig született) gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt és 2015. április 30-ig értesíti a szülőt. Elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A Pécsi Tankerület illetékességi területén működő állami fenntartású általános iskola :

Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola

7742 Bogád, Béke tér 4. tel: (72) 473-451

Honlap: http://berzen-bogad.sulinet.hu

Intézményvezető: Füke László

Beiskolázási körzete:

Bogád, Nagykozár és Romonya községek közigazgatási területe

A beiratkozásnál az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Óvodai szakvélemény (Gyermek oktatási azonosító számával)
 • Szakértői vélemény, amennyiben az iskolaérettséget nevelési tanácsadás keretében vizsgálták
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye
 • Nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya
 • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (nyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról, vagy elérhető az iskola titkárságán)
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan választásáról
 • Nyilatkozat a német nemzetiségi oktatás igényléséről
 • Orvosi igazolás
 • TAJ kártya
 • Oltási kiskönyv vagy igazolás a kötelező oltások meglétéről
 • Születési anyakönyvi kivonat

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pécsi Tankerülete

 

Kitöltendő dokumentumok:

4. melléklet szülői nyilatkozatok

5. melléklet életvitelszerű tartózkodás NYILATKOZAT

6 mell nyilatkozat hittan

nyilatkozat nemzetiségi oktatásról

Egyéb információk a beiratkozáshoz:

Bogádi iskola beiskolázási körzete

felvételi körzetek Baranya

3. melléklet frissített jogszabályok