Dolgozók

Az iskola dolgozói

 

Füke László intézményvezető

kémia

Gulyás Mária igazgatóhelyettes

matematika, fizika

Amrein Roland

német nemzetiségi nyelv

Brandtné Deutsch Andrea

tanító, gyógypedagógus

Deutsch Erika

tanító, gyógypedagógus

Pfeifer Lívia

tanító, napközi

Gosztola Krisztina

testnevelés

Hidegné Zóna Gabriella

matematika, tanulószoba

Horváth Bálint

történelem

Kisgéczi Magdolna

magyar nyelv és irodalom, napközi

Krasznainé Sajnovics Veronika

tanító

Kutas Zsófia

biológia, technika, napközi

Lehrné Horváth Ágnes

természetismeret, földrajz, rajz, mozgókép- és médiaismeret

Nagy Zsuzsanna

könyvtár, egészségnevelés, tanulószoba

Szűcs András

informatika, rendszergazda

Tókáné Szabó Hajnalka

magyar nyelv és irodalom

Udvardyné Kovács Annamária

tanító, ének – zene

Vizsi Beáta

történelem, etika, napközi -tartósan távol

Király-Marsch Henrietta

Német nemzetiségi tanító

Nagy Éva (tartósan távol)

Németszakos tanár

Neumann Lilla

iskolatitkár

Seres Csaba

iskolabusz gépkocsivezető

Sebők Jenő

karbantartó

Horváth Tímea

takarító